บริษัท เชียงใหม่นอร์ทเทิร์นทัวร์จำกัด (บริการรถบัส วีไอพี ให้เช่า 2 ชั้น 8 ล้อและ 10 ล้อ 50 ที่นั่ง และ 6 ล้อ 40 ที่นั่ง)
 
บริการรถบัส วีไอพี ให้เช่า 2 ชั้น 8 ล้อและ 10 ล้อ 50 ที่นั่ง และ 6 ล้อ 40 ที่นั่ง บริการนำคณะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมที่ท่านกำหนดไว้บริการนำคณะไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ ที่หน่วยงานท่านกำหนดไว้ ทั่วประเทศ บริการโดยคนขับที่ชำนาญเส้นทางทั่วประเทศไทย มีประสบการณ์ มายาวนาน รถบััสของเรามีประกันภัยชั้นหนึ่งและ พรบ. ทุกคัน ในระยะทางไกลจะมีคนขับสับเปลี่ยนหมุนเวียน อย่างน้อย 2-3 คน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานขับรถสุภาพ บริการดี รถทกคัน ควบคุมความเร็วโดยระบบ GPS โดยกรมการขนส่ง และตรวจสภาพความปลอดภัยทุกๆครึ่งปี ทุกคัน
 
เราบริการให้เช่ารถบัส แบบ วี ไอ พี (ขนส่งโดยรถบัสโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง) ให้เช่ารถบัสเพื่อการทัศนศึกษาดูงานทั่วประเทศ สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือองคฺ์กร องค์กรอิสระของรัฐ มูลนิธิ หรือเช่าเพื่อการการท่องเที่ยวแบบทัวร์เช่าเพื่อใช้ในกิจการสำหรับหน่วยงานเอกชนบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ หรือเช่าเพื่อการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ต่างๆตามกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกสถานศึกษา หรือแม้แต่ศาสนสถานต่างๆที่ต้องการเช่ารถบัส สำหรับสาธุชนที่จะเดินทางประกอบศาสนกิจ...

 
    เราพร้อมบริการท่าน โทรมาหาเราครับ
081-1790999 , 053-343529
บริการทุกระดับ ประทับใจ ในราคากันเอง (วิจิตร ทองอุทัย)
 

 

 
 
Copyright © 2016 cmtctour.com All Rights Reserved.
บริษัทเชียงใหม่นอร์ทเทิร์นทัวร์ 299/69 ม.2 ต.สันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์:
081-1790999 Fax: 053-343529
Email:: vijit_cmtc@hotmail.com ID line: 081-1790999
Facebook: www.facebook.com/chaingmainorthertour